Huis

Wat te doen bij een verzakking van de aanbouw?

Heeft u onlangs scheuren in de muur van uw aanbouw ontdekt? Of heeft u plotseling last van klemmende deuren en/of ramen? Dan is de kans groot dat uw aanbouw verzakt is. Een verzakking komt bij veel mensen als een schok binnen. Dit is natuurlijk ook niet gek, thuis voelt u zich veilig en wanneer een huis verzakt tast dit het gevoel van veiligheid aan.

Een verzakking heeft in veel gevallen te maken met een problematische fundering. Gelukkig kan hier tegenwoordig wat aan gedaan worden én kan de schade op duurzame wijze hersteld worden. In dit artikel vertellen we u alles over hoe een verzakking kan ontstaan en wat u eraan kunt doen.

Hoe ontstaat een problematische fundering?

Problemen met de fundering ontstaan niet zomaar. In de loop der jaar zijn er één of meerdere factoren die de fundering op negatieve wijze beïnvloeden. Helaas komen in Nederland regelmatig én steeds vaker verzakkingen voor. Over het algemeen zijn de volgende 5 oorzaken het meest voorkomend:

  • Verschillende funderingstypen » met name bij een aanbouw of uitbouw gebeurd het dat deze op een ander funderingstype gebouwd wordt dan de woning zelf. Dit verschil kan op den duur tot problemen leiden.
  • Vochtverlies » in droge perioden verdampt er meer grondwater of trekken bomen rondom de woning meer water uit de grond. Dit tast de bodem waarop de fundering gebouwd is aan, wat er na verloop van tijd voor kan zorgen dat de fundering het begeeft.
  • Bodemgesteldheid » inklinking van veen- of kleigrond en het wegspoelen van de draagkrachtige grond zorgen ervoor dat de fundering niet langer de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft voor stabiliteit.
  • Externe factoren » veel verkeer of zware bouwactiviteiten zorgen voor trillingen in de grond die de draagkrachtige grond, en daarmee de fundering, aantasten na verloop van tijd.
  • Geconcentreerde belasting » één deel van de woning of aanbouw wordt te zwaar belast, waardoor ook de fundering op één plaats overbelast wordt. Op den duur kan dit ervoor zorgen dat de fundering het begeeft.

Schakel een expert in

Heeft uw aanbouw (en/of woning) een verzakking ondergaan? Dan is het aan te raden om hier zo snel mogelijk een expert bij te halen. Zelf kunt u er weinig aan doen. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat de aanbouw verder verzakt en daarmee het kostenplaatje enorm wordt. Een funderingsexpert kan dit voorkomen.

Een funderingsexpert zal altijd beginnen met een uitgebreid funderingsonderzoek. Zo wordt de specifieke oorzaak van de verzakking vastgesteld en kan voorkomen worden dat het in de toekomst weer gebeurd. Vervolgens kan de verzakking opgelost worden met speciale palen die de fundering weer naar het oude niveau terugbrengen en hierop vastzetten.

Is dit gebeurd, dan kan de schade die ontstaan is (zoals scheuren in de muur) op duurzame wijze hersteld worden. Uw aanbouw en/of woning ziet er weer als nieuw uit!

Comments are closed.

Powered by: Wordpress