Financieel

Redenen om te schenken aan een goed doel

Een schenking aan een goed doel is een soort handeling waarbij schenkingen aan een specifieke ontvanger worden gegeven. Maar wie kan je donaties precies ontvangen? Meestal kan liefdadigheid worden gegeven aan verschillende organisaties, zoals bartimeus. Dergelijke organisaties zijn erop gericht om andere mensen de nodige ondersteuning te bieden. Het gaat om het helpen van mensen met een visuele beperking en diverse beperkingen. Je kunt geld of goederen geven voor de donaties die je mogelijk wilt geven. Daarnaast kun je voor deze organisaties ook kosteloos vrijwilligerswerk doen. Wanneer je nalaat aan een goed doel, is het voor je mogelijk om ook voordelen te ontvangen waarmee je je belastingen kunt aftrekken. Zorg er echter voor dat de organisatie die je hebt gekozen om je geschenken te ontvangen, over de nodige inloggegevens moet beschikken en correct is erkend door de belastingdienst.

ANBI

De ANBI-status is een van de referenties waar je op moet letten voordat je overgaat tot nalaten aan goed doel. Door het hebben van een ANBI-status wordt die organisatie als zodanig door de Belastingdienst beschouwd en aangewezen als een legitieme algemeen nut beogende instelling. Bij ANBI-status organisaties kun je zowel je periodieke giften als andere bijdragen van de Belastingdienst aftrekken. Om een ​​ANBI-status te krijgen, moet een organisatie minimaal 25 leden hebben. Ze moeten ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun schulden en betalen geen vennootschapsbelasting. Ten slotte moet de organisatie gevestigd zijn in Europa, BES-eilanden, Curaçao, Sint Maarten of Aruba. Zolang hun vestigingsplaats door de Belastingdienst is aangewezen, kunnen zij een ANBI-status aanvragen.

Waarom een ​​goed doel schenken aan ANBI-status Organisaties?

De belangrijkste reden waarom je voor ANBI-status organisaties zou willen kiezen, is vanwege de beveiliging. Door de belastingdienst erkende organisaties zijn gegarandeerd legitiem. Je kunt er zeker van zijn dat al het goede doel dat je schenkt, terechtkomt waar het moet zijn. Daarnaast krijg je ook voordelen ten opzichte van de Belastingdienst. Je kunt deze garantie en de voordelen niet hebben als de organisaties waaraan je een goed doel schenkt, niet zijn erkend door de belastingdienst.

Comments are closed.

Powered by: Wordpress