Pers

Wat is koudgewalst staal?

Het is algemeen bekend dat er binnen de metaaltechniek gebruik kan worden gemaakt van tal van verschillende technieken. Dat er door de jaren heen heel wat verschillende technieken op de markt zijn verschenen hoeft niet te verbazen. De eisen die er in de praktijk worden gesteld aan staalprofielen zijn immers sterk afhankelijk van de situatie waarin ze worden toegepast. Dit betekent concreet dat er vaak speciale eisen worden gesteld op vlak van buigzaamheid terwijl anderzijds vooral de elasticiteit van belang kan zijn. Voor andere constructies geldt dan weer dat vooral de hardheid belangrijk is. Bent u in het bijzonder op zoek naar koudgewalst staal? Ontdek dan snel de informatie op deze pagina!

De wisselwerking tussen koudgewalst en warmgewalst staal

Op het ogenblik dat u nood heeft aan koudgewalst staal zult u kunnen vaststellen dat er daar eerst een proces van warmwalsen aan vooraf dient te gaan. Dat vinden veel mensen in de praktijk behoorlijk opvallend, niet in het minst omdat de eigenschappen van beide types staal toch behoorlijk verschillen. voor warmgewalst staal geldt bijvoorbeeld dat ze niet alleen buigzamer, maar ook taaier is in vergelijking met koudgewalst staal. Voor het realiseren van bepaalde toepassingen is het echter belangrijk dat er net gebruik wordt gemaakt van stalen platen die over een voldoende hardheid beschikken. Dit proces, voor het bekomen van koudgewalst staal, wordt voltrokken nadat de warmgewalste platen zijn afgekoeld.

Hoe verloopt het koudwalsen van staal?

Het verkrijgen van koudgewalst staal vindt in de praktijk plaats door in eerste instantie de plaat tussen de walsen te leggen. Deze walsen zullen ervoor zorgen dat de plaat stelselmatig dunner wordt gemaakt. De ruimte tussen de walsen wordt hiervoor steeds kleiner gemaakt. Koudgewalst staal is in de praktijk onder meer interessant en eigenlijk zelfs vereist voor het vervaardigen van blik voor conservenblikken. Bovendien is het ook nog eens zo dat er gebruik wordt gemaakt van koudgewalst staal om bijvoorbeeld oliedrums te maken of in auto’s. Op het ogenblik dat er koudgewalst staal is ontstaan zal er steeds kunnen worden vastgesteld dat deze aanzienlijk harder is in vergelijking met de warmgewalste platen.

Zijn er nadelen verbonden aan koudgewalst staal?

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat er lang niet alleen maar voordelen zijn verbonden aan het gebruik van koudgewalst staal. Het is dan ook zo dat de platen niet alleen heel wat minder taai, maar ook veel minder elastisch zijn. Dunne koudgewalste platen kunnen omwille van deze reden niet vaak verbogen worden. Op het ogenblik dat dit toch zou gebeuren bestaat het risico op het ontstaan van vermoeiing. In de praktijk wordt hier ook wel eens naar verwezen als metaalmoeheid. Op het ogenblik dat u gebruik gaat maken van koudgewalst staal is het dus altijd belangrijk om na te gaan of deze op vlak van eigenschappen wel geschikt is voor het doel waarvoor u ze wenst te gebruiken. Is dat het geval? Dan kunt u zonder zorgen overgaan tot het kopen van koudgewalst staal. Bent u zelf niet in staat om met zekerheid uit te maken of koudgewalst staal voor het gewenste doel geschikt is? In dat geval spreekt het voor zich dat u dit beter eerst even kunt bespreken met een echte vakman.

Koudgevormd.nl heeft de grootste voorraad in Europa van koudgewalst staal / koudgevormde staalprofielen.

Comments are closed.

Powered by: Wordpress