Zakelijk

Advocaat Zuid-Holland

Wilt u een jurist of advocaat uit Zuid-Holland inhuren of in de buurt van Zuid-Holland? Hier vindt u tips en informatie die u kunnen helpen bij uw zoektocht. Ligt u in een scheiding / echtscheiding? Heeft u een conflict met uw werkgever? Heeft u letselschade opgelopen? De eerste stap is om na te gaan binnen welk rechtsgebied uw situatie valt: strafrecht, fiscaalrecht, familierecht, bestuursrecht, staatsrecht, huurrecht, vermogensrecht of eventueel een ander rechtsgebied.

Hoogst waarschijnlijk leest u dit, omdat u in Zuid-Holland woont. In dat geval kunt u het beste een advocaat inhuren die ook afkomstig is uit Zuid-Holland of omstreken. Op die manier kunt u besparen op de reistijd en vervoerskosten. Elke advocaat in Nederland is wettelijk verplicht om deel uit te maken van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Controleer dit, voordat u beroep doet op iemand uit de advocatuur.

Advocatenkantoor Zuid-Holland

Er zijn advocaten werkzaam als zelfstandige, maar u kunt er ook voor kiezen om een advocaat in te huren die binnen een advocatenkantoor werkzaam is. Bij uitval of ziekte kan dat net wat meer zekerheid bieden. U hoeft dan niet direct op zoek te gaan naar andere advocaten in Zuid-Holland. Het is ook van belang of u bijvoorbeeld op zoek bent naar een letselschade advocaat, strafrecht advocaat, echtscheiding advocaat etc. De meeste advocaten zijn namelijk niet gespecialiseerd in alle rechtsgebieden.

Jurist Zuid-Holland

Elke advocaat is een jurist, maar dat geldt niet vice versa. Indien u juridisch advies of rechtshulp wilt inwinnen, kunt u prima volstaan met een jurist uit Zuid-Holland. Juristen mogen op \”no cure, no pay\” basis werken, terwijl advocaten dat niet mogen. Het uurtarief van een advocaat ligt doorgaans hoger dan die van een jurist, wat niet hoeft te betekenen dat een jurist over minder juridische kennis beschikt. In sommige gevallen kunt u dus ook een jurist inhuren in plaats van een advocaat.

Strafrecht advocaat Zuid-Holland

Een strafrechter gaat onder andere over mishandeling, diefstal, fraude, doodslag, moord en verkrachtingen. Indien u door de overheid, vertegenwoordigd door hetopenbaar ministerie (OM), verdacht wordt van een strafbaar feit dan bent u onschuldig tot het moment dat het tegendeel bewezen is. Een strafrecht advocaat is gespecialiseerd in het strafrecht en helpt u om de aantijgingen van het openbaar ministerie te weerleggen. Dus als de staat u verdenkt van een misdrijf in Zuid-Holland dan weet u waar u kunt aankloppen.

Echtscheidingsadvocaat Zuid-Holland

Zaken omtrent een echtscheiding zijn onderdeel van het familie- en personenrecht, maar er zijn ook advocaten die zich voornamelijk bezig houden met echtscheidingen. Gaat u scheiden en komt u er via een mediator of samen niet uit dan kunt u de stap zetten om een scheidingsadvocaat in te schakelen. Vaak spelen de kosten ook een belangrijke rol en wilt u goede en goedkope echtscheidingsadvocaten vinden uit de buurt van Zuid-Holland. Wij adviseren u om een aantal offertes aan te vragen om uiteindelijk een goede keus te maken.

Letselschade advocaat Zuid-Holland

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval, verkeersongeval, gebrekkig product, ongeval met een dier of ander ongeval en bent u niet aansprakelijk? In dat geval raden we u aan om de schade zo spoedig mogelijk te verhalen op de partij waarbij de aansprakelijkheid ligt. Meestal heeft u recht op gratis rechtsbijstand, waardoor het hele proces voor u gratis kan zijn. Lichamelijke maar ook geestelijke schade kan worden verhaald. Staat u op het punt om een letselschade advocaat uit Zuid-Holland in te huren dan brengen we u graag in contact met de juiste juristen en advocaten. Letselschade is onderdeel van hetburgerlijk recht (civiel recht / privaatrecht), maar het is een specialisme apart, dus het is raadzaam om op zoek te gaan naar een letselschadespecialist Zuid-Holland, in plaats van een advocaat uit Zuid-Holland die gespecialiseerd is in het burgerlijk recht, civiel recht, privaatrecht.

No cure no pay advocaat Zuid-Holland

Bent u van plan om een no cure no pay advocaat uit Zuid-Holland in te huren, houd dan rekening met het volgende. We zullen dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeldje. Stel u heeft letselschade opgelopen en u heeft een advocaat in Zuid-Holland ingehuurd op basis van no cure no pay. De afspraak is dat de no cure no pay advocaat 10% krijgt van het bedrag als er geincasseerd wordt. De verzekeraar wil 200.000 Euro uitkeren voor de geleden letselschade. Stel dat de advocaat weet dat er ook een mogelijkheid is om er 220.000 Euro uit te slepen met wat extra werk. In het eerste geval krijgt hij 10% van 200.000 Euro = 20.000 Euro en in het andere geval krijgt hij 10% van 220.000 = 22.000 Euro, maar voor die 2.000 Euro extra moet hij relatief veel meer werk verrichten. Hij zal dus eerder voor de relatief makkelijke 20.000 Euro gaan.

Gratis advocaat Zuid-Holland (Pro Deo advocaat)

De rijksoverheid heeft een systeem van gefinancierde rechtsbijstand, waarbij u afhankelijk van uw inkomen minder of niets betaalt voor een advocaat. Om te bepalen of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, kunt u het beste contact opnemen met \”Het Juridisch Loket\”. U kunt telefonisch contact met ze opnemen of u kunt naar een vestiging van het Juridisch Loket in de buurt van Zuid-Holland gaan. Zij kunnen u gratis verder helpen.

Familierecht advocaat Zuid-Holland

Woont u in Zuid-Holland en heeft u een conflict in de familie dan kunt u beroep doen op een familierecht advocaat uit Zuid-Holland. Naast allerlei internationale verdragen, is het familierecht in Nederland voornamelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Bij het familierecht gaat het onder andere over: echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie, boedelverdelingen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, erkenning en ontkenning van kind, adoptie, leerplicht, naamswijzigingen en ouderlijk gezag.

Arbeidsrecht advocaat Zuid-Holland

Bij het arbeidsrecht draait het om de onderlinge betrekking tussen de werkgever en de werknemer. Bent u werkzaam voor een bedrijf in Zuid-Holland en is er een conflict ontstaan waar u samen niet uitkomt dan kunt u naar een arbeidsrecht advocaat in Zuid-Holland stappen. Een conflict kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: arbeidscontracten / arbeidsovereenkomst, proeftijd, cao, concurrentiebeding, flexibele arbeidsvormen, loon pensioen, vakantiedagen, werkuren, vakantiebijslag, arbeidstijden etc.

U vraagt zich waarschijnlijk ook af, wat mag een advocaat kosten? De kosten van advocaten in Zuid-Holland zijn lastig in te schatten. De prijzen een uurtarieven kunnen behoorlijk varieren. Naast het rechtsgebied en specialismekan kan de prijs ook afhangen van de bekendheid van de advocaat en hoe hij staat aangeschreven. In sommige gevallen kunt u de aansprakelijkheid en dus de kosten verhalen op de tegenpartij. De Nederlandse staat kan soms ook bijstand verlenen en u financieel bijstaan. Vraag van te voren altijd naar de kosten en wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de betaling hiervan.

 

Comments are closed.

Powered by: Wordpress